http://www.tees-shirt.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

 ติดต่อเรา

ขั้นตอนการสั่งผลิต

ตัวอย่างเสื้อโฆษณา

รายละเอียดเสื้อ

Myblog

 วิธีการชำระ

สถิติ

เปิดเว็บ20/04/2009
อัพเดท11/10/2018
ผู้เข้าชม1,657,635
เปิดเพจ2,717,229
สินค้าทั้งหมด106

สินค้า

สินค้ามาใหม่
สินค้าขายดี
 เสื้อยืดเปล่าสีพื้น
 ผ้ายืดขายส่ง

เสื้อยืดสกรีนลายเท่ๆ

เสื้อยืดสกรีนโฆษณา

ชื้อขายและเช่า คอนโด บ้าน ร้านค้า

บริการลูกค้า

เกี่ยวกับโรงงานเสื้อยืด และ สกรีนเสื้อยืด

ความรู้เกี่ยวกับเสื้อ

เปิดอบรมหลักสูตรยุวอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ ยุวอสม. ประจำปี 2556

เปิดอบรมหลักสูตรยุวอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ ยุวอสม. ประจำปี 2556

เสื้อยืดสกรีน

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดอบรมหลักสูตรยุวอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ ยุวอสม. ประจำปี 2556 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ กว่า 174 แห่งเข้าอบรม โดยมี นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยผู้แทนจากผลการค้นหาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดด้วย ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพมหานคร ********* 3 มิถุนายน 2556

สกรีนโลโก้ที่มาข้อมูล

ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม)

ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม) หมายถึง เยาวชนที่สมัครใจ หรือได้รับการคัดเลือกจาก ครู อาจารย์ เพื่อนในโรงเรียน และได้รับการอบรมตามหลักสูตรยุวอาสาสมัครสาธารณสุข
คุณลักษณะ
 • เป็นเยาวชนผู้มีสุขภาพดี ทั้งกายและใจ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพ
 • เป็นเยาวชนนักสื่อสารด้านสุขภาพ
  • ให้คำแนะนำ บอกต่อ เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ แก่เพื่อนนักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ในรูปแบบต่างๆ เช่น พูดคุย จัดป้ายนิเทศ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ บทความในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จัดเสียงตามสาย
  • จัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพเยาวชนในโรงเรียน เช่น พูดหน้าเสาธง เดินรณรงค์ ละคร
 • เป็นนักจัดการพัฒนางานด้านสุขภาพเยาวชนร่วมกับพันธมิตรด้านสุขภาพ ผู้บริหารโรงเรียน ทั้งภายในและนอกโรงเรียน
 • บริการด้านสุขภาพในโรงเรียน ร่วมกับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เช่น การเฝ้าระวังและป้องกันโรคในโรงเรียน การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้น ตรวจสอบความสะอาดของอาหาร น้ำดื่ม ที่จำหน่ายภายในโรงเรียนด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น
 • เป็นนักพัฒนา อยากเห็นเด็กไทยมีสุขภาพดี
ประโยชน์
 • ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพเยาวชนในโรงเรียน
 • ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีศักยภาพในตัวเอง สามารถชี้นำ เพื่อน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน ด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดี และสามารถให้ความรู้เรื่องสุขภาพได้
 • นักเรียนมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • ปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและชุมชน ได้บำเพ็ญประโยชน์ และเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรม ยุว อสม. ได้รับความไว้วางใจและยกย่องจากเพื่อนนักเรียน ครู อาจารย์

Tags : เสื้อยืดสกรีน

view

บริการ

หน้าแรก
กระเป๋าขายส่ง
แผนที่ร้าน
รายละเอียดเสื้อ
โรงงานเสื้อยืด
โปรแกรมแยกสี
view